( ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (+ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 51 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, (ΕΚΔΟΣΗ 2023)

SKU: 275360-

34.98

Διαθέσιμο από 1 έως 3 ημέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πραγματεύεται έναν πολύμορφο επιστημονικό χώρο, καθώς επιχειρεί να διερευνήσει όσα ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί μέσω του λόγου – με λίγα λόγια τον κόσμο ολόκληρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός νοηματοδοτείται από τη χρήση της γλώσσας. Οι πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος προκαλούν την ανησυχία όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική πραγματικότητα, γεγονός που καθιστά τις προδιαγραφές ενός αντίστοιχου εκπαιδευτικού βοηθήματος ιδιαίτερα απαιτητικές. Ως εκ τούτου, οι εκδόσεις Χατζηθωμά, με σταθερή προσήλωση στην προσφορά ουσιαστικής γνώσης, παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη σειρά εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με την προσδοκία να αποτελέσουν τελεσφόρο εργαλείο για το κοινό. Το Α τεύχος «Θεωρία και ασκήσεις» στο πρώτο μέρος του εισάγει τον μαθητή στην αναζήτηση και κατανόηση των βαθύτερων νοημάτων των κειμένων και της προθετικότητας των συντακτών τους (Προθετικότητα) και διδάσκει τον τρόπο σχολιασμού τους μέσα από παραγωγή μικροκειμένων από την πλευρά των μαθητών (Κατανόηση Κειμένου). Ακολουθεί μεθοδική και λεπτομερής παρουσίαση της τεχνικής πύκνωσης των κειμένων (Συνοπτική απόδοση). Ταυτόχρονα, οι μαθητές διδάσκονται αναλυτικά τον τρόπο οργάνωσης κι ανάπτυξης παραγράφου (Παράγραφος), τον τρόπο αξιολόγησης της πειστικότητας του λόγου (Πειθώ), τη λειτουργία των κοινωνικών διαδικασιών και της επικοινωνιακής περίστασης στη διαμόρφωση των νοημάτων και στην οργάνωσή τους (Κειμενικά είδη-Κειμενικοί τύποι-Περίσταση επικοινωνίας) και τη λειτουργία των γλωσσικών επιλογών (Γλώσσα) στη μετάδοση των νοημάτων και στη διαμόρφωση του ύφους. Τέλος, καθοδηγούνται στον μετασχηματισμό υφολογικών επιπέδων (Μετασχηματισμός Κειμένων), στη συσχετική ανάγνωση των κειμένων (Σύγκριση Κειμένων) και στη παραγωγή δικών τους κειμένων με πληρότητα περιεχομένου και αρτιότητα οργάνωσης (Παραγωγή Λόγου). Η ύπαρξη 600 ασκήσεων νέου τύπου, που καλύπτουν κάθε πιθανό ερώτημα, εξασφαλίζει την πλήρη εξάσκηση του μαθητή και την επιτυχή